StopRotten ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. maj 2017
 • CVR 38649957

Virksomheden StopRotten ApS befinder sig i branchen "Anden bygningsinstallationsvirksomhed" og har adresse i Ringsted. De blev etableret i 15. maj 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 899.352 DKK, mens den i 2021 var på 733.481 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 135.075 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Morten Slott Jacobsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

135’ DKK

-49%

Egenkapital

506’ DKK

+36%

Omsætning

-

Resultat før skat

180’ DKK

-47%

Årets resultat

2022135.075 DKK
2021262.452 DKK
2020-19.776 DKK
201933.819 DKK
201884.988 DKK
2017-40.651 DKK

Likviditetsgrad

137 %

+11%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

12 %

-53%
God

Soliditetsgrad

35 %

+20%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.464’ DKK

+14%

Bruttofortjeneste

899’ DKK

+23%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.305’ DKK

+16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  899’
  -674’
  -46’
  -
  179’
  2’
  -1’
  -
  1’
  180’
  -
  180’
  -45’
  135’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  159’
  -
  159’
  -
  -
  -
  -
  159’
  174’
  709’
  385’
  -
  38’
  1.305’
  1.464’
  50’
  456’
  -
  -
  506’
  -
  506’
  5’
  5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  490’
  422’
  953’
  1.464’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
StopRotten ApS 15.05.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Jens Hansensvej 24 · DK-4100 Ringsted 29.07.2020
Hættevej 41 · DK-4100 Ringsted 15.05.2017 28.07.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
432900 Anden bygningsinstallationsvirksomhed 15.05.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-05-15 15.05.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.05.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 15.05.2017

Direktører

Navn Fra Til
Morten Slott Jacobsen 15.05.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Slott Jacobsen 15.05.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

StopRotten ApS

Jens Hansensvej 24
4100 Ringsted

CVR

38649957

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. maj 2017

P-nummer

1022454052

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

432900
Anden bygningsinstallationsvirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@stoprotterne.dk

Telefon

40251717

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at bekæmpe rotter samt hermed beslægtet aktivitet

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-