E.N Consulting ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. feb. 2017
 • CVR 38639560

Virksomheden E.N Consulting ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Gentofte. De blev etableret i 21. februar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -13.222 DKK, mens den i 2022 var på -12.311 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 858.716 DKK.

Medarbejderstaben består af 9 personer, hvor direktionen bl.a. består af Margit Egeskov.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

859’ DKK

+482%

Egenkapital

1.390’ DKK

+114%

Omsætning

-

Resultat før skat

856’ DKK

+480%

Årets resultat

2023858.716 DKK
2022-224.917 DKK
202196.604 DKK
20202.287.134 DKK
2019-8.750 DKK
2018-13.461 DKK
2017-30.241 DKK

Likviditetsgrad

656 %

+2%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+44%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

+11%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.483’ DKK

+93%

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

608’ DKK

-20%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -13’
  0
  -1’
  869’
  869’
  856’
  -
  856’
  -3’
  859’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  875’
  -
  -
  875’
  875’
  -
  -
  -
  -
  400’
  608’
  1.483’
  50’
  423’
  122’
  -
  1.390’
  -
  1.390’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  -
  -
  20’
  -
  93’
  1.483’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
E.N Consulting ApS 28.08.2020
MAE Holding ApS 21.02.2017 27.08.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Søbredden 14 · DK-2820 Gentofte 16.07.2021
Søbredden 21B · DK-2820 Gentofte 21.02.2017 15.07.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 21.02.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-28 28.08.2020
2017-02-21 21.02.2017 27.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 21.02.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 21.02.2017

Direktører

Navn Fra Til
Margit Egeskov 21.02.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Margit Egeskov 21.02.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

E.N Consulting ApS

Søbredden 14
2820 Gentofte

CVR

38639560

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. februar 2017

P-nummer

1022441082

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • MAE Holding ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

30225033

Formål

Selskabets formål er primært at eje værdipapirer og andre rettigheder og, direkte eller indirekte, at drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

9

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-