Jørgsholm Holding ApS

 • APS
 • Etableret 1. maj 2017
 • CVR 38608622
NORMAL

Virksomheden Jørgsholm Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Fredensborg. De blev etableret i 1. maj 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -8.500 DKK, mens den i 2020 var på -6.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 288.118 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

288’ DKK

> +999%

Egenkapital

300’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

288’ DKK

> +999%

Årets resultat

2021288.118 DKK
2020-10.561 DKK
2019-9.907 DKK
2018-9.520 DKK
2017-8.146 DKK

Likviditetsgrad

2.072 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

97 %

+923%
God

Overskudsgrad

-

Balance

309’ DKK

+147%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-31%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

184’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -3’
  288’
  -
  288’
  -
  288’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  125’
  -
  -
  -
  -
  184’
  184’
  309’
  50’
  136’
  114’
  -
  300’
  -
  300’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  2’
  9’
  309’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jørgsholm Holding ApS 01.05.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Kirkevangen 79 · DK-3480 Fredensborg 01.11.2020
Niverød Bakke 6 · DK-2990 Nivå 01.05.2017 31.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.05.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.05.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.05.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Jørgsholm Holding ApS

Kirkevangen 79
3480 Fredensborg

CVR

38608622

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. maj 2017

P-nummer

1022405760

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

micjor@edc.dk

Telefon

26308865

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er, direkte eller indirekte gennem kapitalandele i andre selskaber, at drive ejendomsmæglervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

 • Michael Kinnerup Jørgsholm

Bestyrelse

-

Stiftere

 • Michael Kinnerup Jørgsholm

Revisor

-