Tooltracker ApS

 • APS
 • Etableret 28. apr. 2017
 • CVR 38604147
NORMAL

Virksomheden Tooltracker ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i København S. De blev etableret i 28. april 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 99.830 DKK, mens den i 2020 var på -21.232 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 86.544 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

87’ DKK

+400%

Egenkapital

81’ DKK

+281%

Omsætning

-

Resultat før skat

92’ DKK

+418%

Årets resultat

202186.544 DKK
2020-28.855 DKK
2019-5.898 DKK
2018-10.700 DKK
2017-286 DKK

Likviditetsgrad

236 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

74 %

+194%
God

Soliditetsgrad

63 %

+148%
God

Overskudsgrad

-

Balance

128’ DKK

+274%

Bruttofortjeneste

100’ DKK

+570%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

111’ DKK

+866%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  100’
  -
  -6’
  -
  94’
  -
  -2’
  -
  -2’
  92’
  -
  92’
  -5’
  87’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  17’
  17’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  -
  2’
  -
  27’
  82’
  111’
  128’
  40’
  28’
  -
  -
  81’
  -
  81’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  47’
  128’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Tooltracker ApS 08.04.2021
Tooltracker IVS 28.04.2017 07.04.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Amager Strandvej 22D · DK-2300 København S 05.04.2021
Elmehusene 67 · DK-2600 Glostrup 27.05.2020 04.04.2021
Morbærhaven 97L · DK-2620 Albertslund 22.02.2019 26.05.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 28.04.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.04.2021
1.000 DKK 28.04.2017 07.04.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør 28.04.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Tooltracker ApS

Amager Strandvej 22
2300 København S

CVR

38604147

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. april 2017

P-nummer

1022400807

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kontakt@tooltracker.dk

Telefon

60727108

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive App virksomhed samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

 • Adm. direktør

  Emil Malmgaard Rasmussen

Bestyrelse

-

Stiftere

 • Emil Malmgaard Rasmussen

Revisor

-