MH af 2017 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. apr. 2017
 • CVR 38603019

Virksomheden MH af 2017 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Højbjerg. De blev etableret i 27. april 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.000 DKK, mens den i 2022 var på -7.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -9.072 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9’ DKK

-3%

Egenkapital

48’ DKK

-16%

Omsætning

-

Resultat før skat

-9’ DKK

-3%

Årets resultat

2023-9.072 DKK
2022-8.835 DKK
2021-8.889 DKK
2020-8.888 DKK
201925.559 DKK
201823.175 DKK
2017-15.080 DKK

Likviditetsgrad

191 %

-18%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

48 %

-16%
God

Overskudsgrad

-

Balance

101’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

101’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  0
  -2’
  -
  -2’
  -9’
  -
  -9’
  -
  -9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  101’
  101’
  101’
  50’
  -2’
  -
  -
  48’
  -
  48’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  53’
  101’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MH af 2017 ApS 27.04.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Bushøjvænget 131 · DK-8270 Højbjerg 27.04.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 27.04.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-04-27 27.04.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 27.04.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 27.04.2017

Direktører

Navn Fra Til
Mette Holm Christensen 27.04.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mette Holm Christensen 27.04.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MH af 2017 ApS

Bushøjvænget 131
8270 Højbjerg

CVR

38603019

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. april 2017

P-nummer

1022399248

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investerings- og holdingvirksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-