Hyldkrog Holding ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 25. apr. 2017
 • CVR 38602985

Virksomheden Hyldkrog Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 25. april 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 0 DKK, mens den i 2019 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -8.949 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9’ DKK

0%

Egenkapital

149’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

0%

Årets resultat

2020-8.949 DKK
201927.506 DKK
201870.835 DKK
20179.486 DKK

Likviditetsgrad

52 %

0%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

0%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

48 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

309’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

83’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  -
  -
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -4’
  -
  -9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  160’
  -
  -
  226’
  226’
  -
  -
  -
  4’
  79’
  83’
  309’
  50’
  99’
  -
  -
  149’
  -
  149’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  147’
  -
  -
  -
  3’
  11’
  160’
  309’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hyldkrog Holding ApS 25.04.2017 18.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Johannes V. Jensens Alle 50 · DK-2000 Frederiksberg 25.04.2017 18.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 25.04.2017 18.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-04-25 25.04.2017 18.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 25.04.2017 18.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 25.04.2017 13.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
May Hyldkrog 25.04.2017 18.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
May Hyldkrog 25.04.2017 18.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hyldkrog Holding ApS

Johannes V. Jensens Alle 50
2000 Frederiksberg

CVR

38602985

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. april 2017

P-nummer

1022399205

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-