NNSB Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. apr. 2017
 • CVR 38600877

Virksomheden NNSB Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Esbjerg. De blev etableret i 27. april 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.375 DKK, mens den i 2021 var på -13.598 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -24.868 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-25’ DKK

+79%

Egenkapital

-167’ DKK

-18%

Omsætning

-

Resultat før skat

-25’ DKK

+79%

Årets resultat

2022-24.868 DKK
2021-116.188 DKK
2020-47.133 DKK
2019-64.000 DKK
201860.879 DKK

Likviditetsgrad

4 %

-7%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-67 %

0%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-2.534 %

-267%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

7’ DKK

-68%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+68%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

7’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -7’
  -
  -7’
  -25’
  -
  -25’
  -
  -25’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  7’
  7’
  40’
  -207’
  -
  -
  -167’
  -
  -167’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  -
  -
  -
  -
  4’
  173’
  7’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NNSB Holding ApS 06.10.2020
NNSB holding IVS 27.04.2017 05.10.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Wessels Alle 22 · DK-6700 Esbjerg 02.01.2020
Wessels Alle 22 · DK-6700 Esbjerg 27.04.2017 01.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 27.04.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-10-06 06.10.2020
2017-04-27 27.04.2017 05.10.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 06.10.2020
10.000 DKK 27.04.2017 05.10.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 07.06.2023
Selskabet tegnes af en direktør alene 27.04.2017 30.05.2023

Direktører

Navn Fra Til
Nelica Kajtaz 24.03.2023
Senad Dzaferovic 01.05.2017
Senad Dzaferovic 01.05.2017 24.03.2023

Legalle ejere

Navn Fra Til
Nelica Kajtaz 22.02.2023
Senad Dzaferovic 01.05.2017
Senad Dzaferovic 01.05.2017 22.02.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Senad Dzaferovic 27.04.2017
Nelica Kajtaz 27.04.2017
Senad Dzaferovic 27.04.2017 22.02.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NNSB Holding ApS

Wessels Alle 22
6700 Esbjerg

CVR

38600877

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. april 2017

P-nummer

1022397172

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-