Hakuna Matata Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. apr. 2017
 • CVR 38589687

Virksomheden Hakuna Matata Invest ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 11. april 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.000 DKK, mens den i 2021 var på -1.875 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 652.542 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

653’ DKK

+860%

Egenkapital

792’ DKK

+467%

Omsætning

-

Resultat før skat

616’ DKK

+952%

Årets resultat

2022652.542 DKK
202167.988 DKK
2020-60.147 DKK
201933.995 DKK
201835.084 DKK
2017-17.164 DKK

Likviditetsgrad

23 %

> +999%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

37 %

+214%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.138’ DKK

+80%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

305’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  657’
  657’
  616’
  -
  616’
  -36’
  653’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.833’
  -
  -
  1.833’
  1.833’
  -
  -
  -
  -
  4’
  305’
  2.138’
  80’
  -163’
  -
  -
  792’
  -
  792’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  1.346’
  2.138’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hakuna Matata Invest ApS 11.04.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Rosensgade 30C · DK-8000 Aarhus C 11.04.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 11.04.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-04-11 11.04.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 11.04.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af den administrerende direktør eller af alle direktørerne i forening 11.04.2017

Direktører

Navn Fra Til
Christiane Dahlerup 11.04.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christiane Dahlerup 11.04.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hakuna Matata Invest ApS

Rosensgade 30
8000 Aarhus C

CVR

38589687

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. april 2017

P-nummer

1022384259

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

chris@dahlerup.net

Telefon

21142575

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af den administrerende direktør eller af alle direktørerne i forening

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-