Ny Aabyvej 2 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. apr. 2017
 • CVR 38584529

Virksomheden Ny Aabyvej 2 ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Aabybro. De blev etableret i 18. april 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 104.243 DKK, mens den i 2022 var på 22.330 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.896.548 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.897’ DKK

+195%

Egenkapital

5.096’ DKK

+54%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.799’ DKK

+200%

Årets resultat

20231.896.548 DKK
2022643.262 DKK
2021722.973 DKK
2020289.939 DKK
2019447.924 DKK
2018420.928 DKK
2017-8.403 DKK

Likviditetsgrad

49 %

-19%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

-4%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

37 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

13.687’ DKK

+54%

Bruttofortjeneste

104’ DKK

+367%

Gældsforpligtelser

8.301’ DKK

+54%

Tilgodehavende

2.632’ DKK

+91%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  104’
  -
  -258’
  -
  -154’
  0
  -294’
  2.247’
  1.952’
  1.799’
  -
  1.799’
  -98’
  1.897’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  1.070’
  -
  5.499’
  5.556’
  -
  -
  5.556’
  11.055’
  -
  -
  -
  1.659’
  286’
  2.632’
  13.687’
  50’
  280’
  122’
  -
  5.096’
  -
  5.096’
  290’
  290’
  -
  -
  -
  -
  2.879’
  4.764’
  -
  -
  -
  50’
  -
  5.422’
  13.687’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ny Aabyvej 2 ApS 18.04.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Sneppevej 17 · DK-9440 Aabybro 18.04.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 18.04.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-04-18 18.04.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 18.04.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion 18.04.2017

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Larsen-Ledet 18.04.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Flemming Larsen-Ledet 18.04.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ny Aabyvej 2 ApS

Sneppevej 17
9440 Aabybro

CVR

38584529

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. april 2017

P-nummer

1022379034

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kontakt@flemminglarsen-ledet.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueforvaltning

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja