Kongensgaard Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. apr. 2017
 • CVR 38578227

Virksomheden Kongensgaard Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ringe. De blev etableret i 5. april 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 430.806 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

431’ DKK

+97%

Egenkapital

942’ DKK

+66%

Omsætning

-

Resultat før skat

428’ DKK

+98%

Årets resultat

2022430.806 DKK
2021218.646 DKK
2020159.788 DKK
2019125.758 DKK
201868.890 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

41 %

+18%
God

Soliditetsgrad

88 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.065’ DKK

+67%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

123’ DKK

+77%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  8’
  432’
  -
  -4’
  -
  -4’
  428’
  -
  428’
  -3’
  431’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  534’
  -
  -
  534’
  534’
  -
  -
  52’
  -
  342’
  -
  1.065’
  50’
  351’
  57’
  -
  942’
  -
  942’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  116’
  -
  -
  -
  -3’
  4’
  -
  6’
  1.065’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kongensgaard Holding ApS 05.04.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Volstrupvej 3 · DK-5750 Ringe 06.10.2020
Jernbanegade 43 · DK-5750 Ringe 05.04.2017 05.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 05.04.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-10-06 06.10.2020
2017-04-05 05.04.2017 05.10.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 05.04.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 06.10.2020
Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. 05.04.2017 05.10.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Kongensgaard Andersen 05.04.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Kongensgaard Andersen 05.04.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kongensgaard Holding ApS

Volstrupvej 3
5750 Ringe

CVR

38578227

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. april 2017

P-nummer

1022371521

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-