PetrolHeads.dk ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. apr. 2017
 • CVR 38570153

Virksomheden PetrolHeads.dk ApS befinder sig i branchen "Autoreparationsværksteder mv." og har adresse i Jelling. De blev etableret i 12. april 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -63.675 DKK, mens den i 2021 var på -100.835 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -117.455 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-117’ DKK

-16%

Egenkapital

-98’ DKK

-600%

Omsætning

-

Resultat før skat

-117’ DKK

-16%

Årets resultat

2022-117.455 DKK
2021-100.924 DKK
2020-35.896 DKK
2019-17.476 DKK
2018-122.465 DKK

Likviditetsgrad

40 %

-74%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-176 %

+3%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-147 %

-519%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

66’ DKK

+19%

Bruttofortjeneste

-64’ DKK

+37%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

66’ DKK

+19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -64’
  -
  -
  -
  -117’
  -
  0
  -
  0
  -117’
  -
  -117’
  -
  -117’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  32’
  13’
  21’
  66’
  66’
  -
  -98’
  -
  -
  -98’
  -
  -98’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  46’
  118’
  164’
  66’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PetrolHeads.dk ApS 12.10.2021
PetrolHeads.dk IVS 12.04.2017 11.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Nordkrogen 5A · DK-7300 Jelling 12.03.2018
Vestervænget 5 · DK-7300 Jelling 27.10.2017 11.03.2018
Vejlevej 50 · DK-7300 Jelling 12.04.2017 26.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
452010 Autoreparationsværksteder mv. 12.04.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-12 12.10.2021
2017-04-12 12.04.2017 11.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.10.2021
1 DKK 12.04.2017 11.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 12.04.2017

Direktører

Navn Fra Til
Nicolai Hancke 12.04.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nicolai Hancke 12.04.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PetrolHeads.dk ApS

Nordkrogen 5
7300 Jelling

CVR

38570153

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. april 2017

P-nummer

1022361976

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

452010
Autoreparationsværksteder mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@petrolheads.dk

Telefon

21843431

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service af motorkøretøjer samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-