ProCon VVS Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. mar. 2017
 • CVR 38566024

Virksomheden ProCon VVS Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 16. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.750 DKK, mens den i 2021 var på 375 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -9.325 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9’ DKK

-83%

Egenkapital

4’ DKK

-69%

Omsætning

-

Resultat før skat

-9’ DKK

-86%

Årets resultat

2022-9.325 DKK
2021-5.108 DKK
2020-9.020 DKK
2019-22.354 DKK
20180 DKK
20170 DKK

Likviditetsgrad

58 %

-6%
Svag

Afkastningsgrad

-2 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

2 %

-68%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

233’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

133’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -9’
  -
  -9’
  -
  -9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  100’
  -
  -
  100’
  100’
  -
  -
  133’
  -
  -
  133’
  233’
  50’
  -46’
  -
  -
  4’
  -
  4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  -
  -
  178’
  228’
  233’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ProCon VVS Holding ApS 16.03.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Portlandsvej 39 · DK-2300 København S 16.03.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 16.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-16 16.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 16.03.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 16.03.2017

Direktører

Navn Fra Til
Jaime Antonio Salinas Godoy 16.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ProCon VVS Holding ApS

Portlandsvej 39
2300 København S

CVR

38566024

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. marts 2017

P-nummer

1022358177

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at være holdingselskab

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-