ANGEL1 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. apr. 2017
 • CVR 38563696

Virksomheden ANGEL1 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hadsten. De blev etableret i 10. april 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -52.710 DKK, mens den i 2022 var på 22.589 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -55.203 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Margrethe Alma Angel.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-55’ DKK

+18%

Egenkapital

7’ DKK

-89%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023-55.203 DKK
2022-67.089 DKK
202169.942 DKK
202052.632 DKK
2019-1.299 DKK
20187.818 DKK

Likviditetsgrad

136 %

-49%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

26 %

-58%
God

Overskudsgrad

-

Balance

26’ DKK

-74%

Bruttofortjeneste

-53’ DKK

-333%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

26’ DKK

-74%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -53’
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -55’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  22’
  26’
  26’
  40’
  -33’
  -
  -
  7’
  -
  7’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  8’
  19’
  26’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ANGEL1 ApS 23.11.2020
ANGEL1 IVS 10.04.2017 22.11.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Kløvermarksvej 14 · DK-8370 Hadsten 10.04.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 31.08.2023
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 10.04.2017 30.08.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-08-31 31.08.2023
2020-11-23 23.11.2020 30.08.2023
2017-04-10 10.04.2017 22.11.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 23.11.2020
1 DKK 10.04.2017 22.11.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af Margrethe Alma Angel 10.04.2017

Direktører

Navn Fra Til
Margrethe Alma Angel 10.04.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Margrethe Alma Angel 10.04.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ANGEL1 ApS

Kløvermarksvej 14
8370 Hadsten

CVR

38563696

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. april 2017

P-nummer

1022355518

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

angel@mail.dk

Telefon

20203155

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er formueforvaltning.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af Margrethe Alma Angel

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-