WES Holding 2010 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. apr. 2017
 • CVR 38558595

Virksomheden WES Holding 2010 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 7. april 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 16.706 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

17’ DKK

+21%

Egenkapital

89’ DKK

+174%

Omsætning

-

Resultat før skat

17’ DKK

+21%

Årets resultat

202216.706 DKK
202113.754 DKK
20209.826 DKK
20195.259 DKK
2018-8.817 DKK

Likviditetsgrad

105 %

+2%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

4 %

+104%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

2.009’ DKK

+34%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.009’ DKK

+34%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  -
  -
  17’
  17’
  -
  17’
  -
  17’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.009’
  2.009’
  53’
  37’
  -
  -
  89’
  -
  89’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.920’
  1.920’
  2.009’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
WES Holding 2010 ApS 14.10.2021
WES Holding 2010 IVS 07.04.2017 13.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Egilsgade 14 · DK-2300 København S 07.04.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 07.04.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-14 14.10.2021
2017-04-07 07.04.2017 13.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
52.500 DKK 14.10.2021
12.500 DKK 07.04.2017 13.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 07.04.2017

Direktører

Navn Fra Til
Julie Michaela Stokholm 07.04.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Julie Michaela Stokholm 07.04.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

WES Holding 2010 ApS

Egilsgade 14
2300 København S

CVR

38558595

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. april 2017

P-nummer

1022350443

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab for Egils Deli ApS samt anden i denne forbindelse hermed stående eller afledt virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

52.500 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-