Stærmose Bolig ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. apr. 2017
 • CVR 38554425

Virksomheden Stærmose Bolig ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Odense V. De blev etableret i 6. april 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 176.966 DKK, mens den i 2021 var på 932.825 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 102.853 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

103’ DKK

-84%

Egenkapital

1.115’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

118’ DKK

-85%

Årets resultat

2022102.853 DKK
2021637.948 DKK
202065.806 DKK
2019193.356 DKK
201864.914 DKK

Likviditetsgrad

100 %

+69%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

25 %

+8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.384’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

177’ DKK

-81%

Gældsforpligtelser

3.180’ DKK

0%

Tilgodehavende

214’ DKK

+120%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  177’
  -
  -
  -
  -
  -
  -59’
  -
  -59’
  118’
  -
  118’
  -15’
  103’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  4.170’
  -
  -
  -
  -
  4.170’
  -
  -
  -
  -
  214’
  214’
  4.384’
  50’
  1.065’
  -
  -
  1.115’
  -
  1.115’
  89’
  89’
  2.934’
  -
  -
  -
  2.967’
  -
  43’
  -
  32’
  -
  16’
  213’
  4.384’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Stærmose Bolig ApS 06.04.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Hovhavevej 67 · DK-5200 Odense V 06.04.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 06.04.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-04-06 06.04.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 06.04.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 06.04.2017

Direktører

Navn Fra Til
Frederik Albjerg Stærmose 06.04.2017
Frederik Stærmose 06.04.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
FREDERIK STÆRMOSE HOLDING ApS 06.04.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frederik Albjerg Stærmose 06.04.2017
Frederik Stærmose 06.04.2017
Jan Stærmose 06.04.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Stærmose Bolig ApS

Hovhavevej 67
5200 Odense V

CVR

38554425

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. april 2017

P-nummer

1022345962

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom samt anden aktivitet, der efter direktionens skøn er beslægtet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller