Maya II ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. mar. 2017
 • CVR 38553526

Virksomheden Maya II ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Vejby. De blev etableret i 31. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -9.045 DKK, mens den i 2021 var på -9.025 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 15.576 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

16’ DKK

+32%

Egenkapital

874’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

17’ DKK

+11%

Årets resultat

202215.576 DKK
202111.766 DKK
20206.852 DKK
2019-20.818 DKK
201849.296 DKK
201762.369 DKK

Likviditetsgrad

3.984 %

-11%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-5%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

897’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

897’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  26’
  0
  -
  26’
  17’
  -
  17’
  -
  16’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  888’
  9’
  897’
  897’
  50’
  765’
  59’
  -
  874’
  -
  874’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  23’
  897’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Maya II ApS 31.03.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Strandlyvej 1 · DK-3210 Vejby 03.10.2017
Strandbakkevej 1 · DK-3220 Tisvildeleje 31.03.2017 02.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
561010 Restauranter 31.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-31 31.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 31.03.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 31.03.2017

Direktører

Navn Fra Til
Alex Karaca 31.03.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Alex Karaca 31.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Maya II ApS

Strandlyvej 1
3210 Vejby

CVR

38553526

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. marts 2017

P-nummer

1022344729

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561010
Restauranter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@havgaarden.dk

Telefon

40570604

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive industri, handel og servicevirksomhed, herunder restaurations- og cateringsvirksomhed samt eje andele i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-