Raised By Wolves ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. apr. 2017
 • CVR 38539914

Virksomheden Raised By Wolves ApS befinder sig i branchen "Reklamebureauer" og har adresse i København K. De blev etableret i 1. april 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -11.062 DKK, mens den i 2021 var på -28.803 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 49.006 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

49’ DKK

+318%

Egenkapital

108’ DKK

+82%

Omsætning

-

Resultat før skat

47’ DKK

+262%

Årets resultat

202249.006 DKK
2021-22.466 DKK
2020-21.140 DKK
201957.850 DKK
201842.810 DKK
201788.755 DKK

Likviditetsgrad

1.683 %

-19%
God

Afkastningsgrad

-10 %

+79%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

115’ DKK

+84%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

+62%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

111’ DKK

+78%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -
  47’
  -
  47’
  -2’
  49’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  4’
  -
  0
  -
  -
  93’
  111’
  115’
  40’
  68’
  -
  -
  108’
  -
  108’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  7’
  115’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Raised By Wolves ApS 10.05.2020
Raised By Wolves IVS 01.04.2017 09.05.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Toldbodgade 18 · DK-1253 København K 05.05.2022
Bredgade 35C · DK-1260 København K 04.05.2021 04.05.2022
Pejrupvej 34 · DK-5560 Aarup 15.08.2017 03.05.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
731110 Reklamebureauer 01.08.2017
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.04.2017 31.07.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-05-10 10.05.2020
2020-01-17 17.01.2020 09.05.2020
2017-04-01 01.04.2017 16.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.05.2020
1 DKK 01.04.2017 09.05.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 01.04.2017

Direktører

Navn Fra Til
Kasper Dalby 01.04.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kasper Dalby 01.04.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Raised By Wolves ApS

Toldbodgade 18
1253 København K

CVR

38539914

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. april 2017

P-nummer

1022328375

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Camillalundbye.com ApS

Branchekode

731110
Reklamebureauer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-