Kjaer international holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. mar. 2017
 • CVR 38538330

Virksomheden Kjaer international holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Randers NV. De blev etableret i 31. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.375 DKK, mens den i 2021 var på -2.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 25.603 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

26’ DKK

+185%

Egenkapital

198’ DKK

-31%

Omsætning

-

Resultat før skat

26’ DKK

+188%

Årets resultat

202225.603 DKK
2021-30.130 DKK
2020196.637 DKK
2019196.473 DKK
2018252.225 DKK
2017-26.808 DKK

Likviditetsgrad

105 %

+13%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

-76%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

39 %

-30%
God

Overskudsgrad

-

Balance

507’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-75%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

324’ DKK

+56%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  0
  0
  30’
  30’
  26’
  -
  26’
  -
  26’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  183’
  -
  -
  183’
  183’
  -
  -
  282’
  -
  18’
  324’
  507’
  40’
  -24’
  -
  -
  198’
  -
  198’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  303’
  308’
  507’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kjaer international holding ApS 27.05.2020
Kjaer international holding IVS 31.03.2017 26.05.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Svejstrupvej 146 · DK-8920 Randers NV 05.04.2023
Glentevej 5 · DK-8370 Hadsten 07.04.2017 04.04.2023
Glentevej 5 · DK-8370 Hadsten 31.03.2017 06.04.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 31.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-05-27 27.05.2020
2017-03-31 31.03.2017 26.05.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 27.05.2020
1 DKK 31.03.2017 26.05.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 31.03.2017

Direktører

Navn Fra Til
Kent Kjær 31.03.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kent Kjær 31.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kjaer international holding ApS

Svejstrupvej 146
8920 Randers NV

CVR

38538330

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. marts 2017

P-nummer

1022327360

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kjaerinternationalholding@gmail.com

Telefon

25107060

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-