T. Ottesen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. mar. 2017
 • CVR 38533266

Virksomheden T. Ottesen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Skælskør. De blev etableret i 28. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 308.250 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

308’ DKK

> +999%

Egenkapital

628’ DKK

+97%

Omsætning

-

Resultat før skat

307’ DKK

> +999%

Årets resultat

2023308.250 DKK
2022-7.820 DKK
2021123.888 DKK
202099.009 DKK
201933.436 DKK
201815.745 DKK

Likviditetsgrad

84 %

-1%
Svag

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

48 %

+51%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.314’ DKK

+30%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

577’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -15’
  10’
  -5’
  307’
  -
  307’
  -2’
  308’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  738’
  -
  -
  738’
  738’
  -
  -
  558’
  -
  2’
  577’
  1.314’
  50’
  -62’
  -
  -
  628’
  -
  628’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  687’
  1.314’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
T. Ottesen Holding ApS 28.03.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Industrivej 6A · DK-4230 Skælskør 27.02.2023
Industrivej 6A · DK-4230 Skælskør 24.02.2023 26.02.2023
Industrivej 6A · DK-4230 Skælskør 02.02.2021 23.02.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-28 28.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.03.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør. 18.12.2018
Selskabet tegnes af en direktør. 28.03.2017 26.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Tim Ottesen 28.03.2017 26.11.2018
Tim Ottesen 28.03.2017
Tim Ottesen Trasbjerg 28.03.2017 26.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tim Trasbjerg Ottesen 28.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

T. Ottesen Holding ApS

Industrivej 6
4230 Skælskør

CVR

38533266

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. marts 2017

P-nummer

1022321672

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@ottesen-porte.dk

Telefon

60610668

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formal er besiddelse af kapitalandele samt al anden i den forbindelse hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej