NxM Holding Aps

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. mar. 2017
 • CVR 38518585

Virksomheden NxM Holding Aps befinder sig i branchen "Gennemløbsholdingselskaber" og har adresse i Hillerød. De blev etableret i 13. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -16.256 DKK, mens den i 2021 var på -3.201 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -16.547 DKK.

I bestyrelsen sidder 1 person, som ledes af bestyrelsesformand René Nielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-17’ DKK

-371%

Egenkapital

6.616’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-17’ DKK

-371%

Årets resultat

2022-16.547 DKK
2021-3.512 DKK
2020-195 DKK
20195.689 DKK
20186.762 DKK
2017-2.500 DKK

Likviditetsgrad

4.339 %

+587%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

+9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.635’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

-16’ DKK

-408%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

835’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -16’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -17’
  -
  -17’
  -
  -17’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.800’
  -
  -
  5.800’
  5.800’
  -
  -
  -
  7’
  828’
  835’
  6.635’
  100’
  6.216’
  300’
  -
  6.616’
  -
  6.616’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  -
  19’
  6.635’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NxM Holding Aps 13.03.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Godthåbsvej 45 · DK-3400 Hillerød 13.03.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642030 Gennemløbsholdingselskaber 13.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-11-10 10.11.2022
2022-10-25 25.10.2022 09.11.2022
2017-03-13 13.03.2017 24.10.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
100.000 DKK 10.11.2022
88.000 DKK 25.10.2022 09.11.2022
60.000 DKK 13.03.2017 24.10.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af bestyrelsen 13.03.2017

Direktører

Navn Fra Til
René Nielsen 13.03.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
René Nielsen 13.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NxM Holding Aps

Godthåbsvej 45
3400 Hillerød

CVR

38518585

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. marts 2017

P-nummer

1022305219

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642030
Gennemløbsholdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

rni@nxm.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

NxM Holding har til formål at hjælpe med oprettelse af salgs selskaber til salg af software og konsulent ydelser.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af bestyrelsen

Registeret kapital

100.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller