Ejendomsselskabet TLJ ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. mar. 2017
 • CVR 38517775

Virksomheden Ejendomsselskabet TLJ ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Hjallerup. De blev etableret i 23. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 42.463 DKK, mens den i 2021 var på 31.363 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -54.352 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-54’ DKK

+12%

Egenkapital

-298’ DKK

-22%

Omsætning

-

Resultat før skat

-70’ DKK

+12%

Årets resultat

2022-54.352 DKK
2021-61.893 DKK
2020-68.472 DKK
2019-39.715 DKK
2018-123.391 DKK

Likviditetsgrad

5 %

-38%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

+323%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-18 %

-29%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.682’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

42’ DKK

+35%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

91’ DKK

-39%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  42’
  -
  -35’
  -
  7’
  -
  -77’
  -
  -77’
  -70’
  -
  -70’
  -15’
  -54’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.590’
  -
  -
  -
  -
  1.590’
  -
  19’
  -
  2’
  44’
  91’
  1.682’
  50’
  -348’
  -
  -
  -298’
  -
  -298’
  7’
  7’
  -
  -
  -
  -
  -
  1.947’
  -
  -
  -
  -
  22’
  1.972’
  1.682’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ejendomsselskabet TLJ ApS 23.03.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Gørtlervej 16B · DK-9320 Hjallerup 23.03.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 23.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-23 23.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.03.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af selskabets direktør 23.03.2017

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Landberg Jensen 23.03.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
Thomas Landberg Jensen 23.03.2017 23.03.2017
TH. LANDBERG HOLDING 2007 ApS 23.03.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Landberg Jensen 23.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ejendomsselskabet TLJ ApS

Gørtlervej 16
9320 Hjallerup

CVR

38517775

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. marts 2017

P-nummer

1022304506

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er ejendomsudlejning samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af selskabets direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-