J.H. Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. mar. 2017
 • CVR 38513443

Virksomheden J.H. Holding ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Karrebæksminde. De blev etableret i 21. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -31.144 DKK, mens den i 2020 var på -8.055 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 53.139 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

53’ DKK

+101%

Egenkapital

21.259’ DKK

+1%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

53’ DKK

+101%

Årets resultat

202153.139 DKK
2020-5.718.088 DKK
201926.662.065 DKK
2018-4.420 DKK

Likviditetsgrad

1.013 %

+188%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-368%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

92 %

+22%
God

Overskudsgrad

-

Balance

23.204’ DKK

-17%

Bruttofortjeneste

-31’ DKK

-287%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

19.704’ DKK

-20%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -31’
  -
  -
  31’
  -31’
  175’
  -91’
  -
  84’
  53’
  -
  53’
  -
  53’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.500’
  3.500’
  -
  -
  -
  1.330’
  18.373’
  19.704’
  23.204’
  50’
  21.209’
  -
  -
  21.259’
  -
  21.259’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.944’
  1.944’
  23.204’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
J.H. Holding ApS 21.03.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Vesterhavevej 131 · DK-4736 Karrebæksminde 21.03.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 21.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-21 21.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 21.03.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af Direktøren 07.12.2018
Selskabet tegnes af direktionen. 21.03.2017 29.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Lindberg Hyrm 21.03.2017 29.11.2018
Jesper Lindberg Hyrm 21.03.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Lindberg Hyrm 21.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

J.H. Holding ApS

Vesterhavevej 131
4736 Karrebæksminde

CVR

38513443

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. marts 2017

P-nummer

1022299936

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formuepleje, herunder at eje kapitalandele i andre virksomheder samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af Direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-