FVH Holding 2017 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. mar. 2017
 • CVR 38512757

Virksomheden FVH Holding 2017 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Holstebro. De blev etableret i 22. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -914.936 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-915’ DKK

-205%

Egenkapital

2.601’ DKK

-27%

Omsætning

-

Resultat før skat

-917’ DKK

-206%

Årets resultat

2023-914.936 DKK
2022872.491 DKK
2021854.860 DKK
2020567.510 DKK
201940.761 DKK
20181.253.566 DKK
2017152.451 DKK

Likviditetsgrad

3.780 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-32%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

81 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.221’ DKK

-29%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

620’ DKK

-35%

Tilgodehavende

1.531’ DKK

+36%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -6’
  21’
  -31’
  -901’
  -911’
  -917’
  -
  -917’
  -2’
  -915’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.690’
  -
  -
  1.690’
  1.690’
  -
  -
  1.143’
  -
  98’
  1.531’
  3.221’
  50’
  1.799’
  61’
  -
  2.601’
  -
  2.601’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  580’
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  40’
  3.221’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FVH Holding 2017 ApS 22.03.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Røjkærvej 5 · DK-7500 Holstebro 22.03.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 22.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-04-18 18.04.2017
2017-03-22 22.03.2017 17.04.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 22.03.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør. 22.03.2017

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Vith Hansen 22.03.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Flemming Vith Hansen 22.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FVH Holding 2017 ApS

Røjkærvej 5
7500 Holstebro

CVR

38512757

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. marts 2017

P-nummer

1022298883

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje aktier og anparter samt investering og finansiering.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-