Niramik Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. mar. 2017
 • CVR 38511726

Virksomheden Niramik Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 22. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

45’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK
2018-5.137 DKK

Likviditetsgrad

439 %

0%
God

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

80 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

56’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

48’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  8’
  -
  -
  -
  48’
  0
  48’
  56’
  50’
  -5’
  -
  -
  45’
  -
  45’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  56’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Niramik Holding ApS 22.03.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Vardegade 3 · DK-2100 København Ø 28.11.2021
Bodil Ipsens Vej 6 · DK-2500 Valby 02.12.2020 27.11.2021
Grejsdalsvej 145B · DK-7100 Vejle 17.12.2018 01.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 22.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-22 22.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 22.03.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 22.03.2017

Direktører

Navn Fra Til
Niels Arne Bjerremand Mikkelsen 22.03.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Niels Arne Bjerremand Mikkelsen 22.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Niramik Holding ApS

Vardegade 3
2100 København Ø

CVR

38511726

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. marts 2017

P-nummer

1022297984

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

nabmikkelsen@yahoo.com

Telefon

21203826

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-