TAARBÆK MIKROBRYGGERI ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 16. mar. 2017
 • CVR 38510126

Virksomheden TAARBÆK MIKROBRYGGERI ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af øl" og har adresse i Klampenborg. De blev etableret i 16. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -185.880 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-186’ DKK

Egenkapital

-136’ DKK

Omsætning

18’ DKK

Resultat før skat

-186’ DKK

Likviditetsgrad

22 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-37 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-27 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-1.028 %

Ikke tilfredsst.

Balance

499’ DKK

Bruttofortjeneste

-174’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

137’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2018
  18’
  -174’
  -
  -12’
  -
  -186’
  -
  -
  -
  -
  -186’
  -
  -186’
  -
  -186’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2018
  -
  -
  77’
  269’
  -
  345’
  -
  -
  16’
  16’
  361’
  -
  -
  -
  123’
  14’
  137’
  499’
  50’
  -186’
  -
  -
  -136’
  -
  -136’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  622’
  634’
  499’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TAARBÆK MIKROBRYGGERI ApS 16.03.2017 29.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Taarbækdalsvej 3A · DK-2930 Klampenborg 16.03.2017 29.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
110500 Fremstilling af øl 16.03.2017 29.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-16 16.03.2017 29.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 16.03.2017 29.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 16.03.2017 23.01.2019

Direktører

Navn Fra Til
Felix Sommer 01.04.2017 29.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Felix Sommer 01.04.2017 29.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TAARBÆK MIKROBRYGGERI ApS

Taarbækdalsvej 3
2930 Klampenborg

CVR

38510126

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. marts 2017

P-nummer

1022296422

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

110500
Fremstilling af øl

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Det er virksomhedens formål at brygge øl.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-