Klaus Jakobsen Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. mar. 2017
 • CVR 38505726

Virksomheden Klaus Jakobsen Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Skærbæk. De blev etableret i 15. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 329.153 DKK, mens den i 2021 var på 1.337.372 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 632.745 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

633’ DKK

+14%

Egenkapital

12.065’ DKK

+6%

Omsætning

611’ DKK

Resultat før skat

811’ DKK

+14%

Årets resultat

2022632.745 DKK
2021553.659 DKK
2020474.439 DKK
2019459.747 DKK
2018417.016 DKK

Likviditetsgrad

1.342 %

+152%
God

Afkastningsgrad

0 %

-68%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

82 %

+7%
God

Overskudsgrad

9 %

Tilfredsst.

Balance

14.788’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

329’ DKK

-75%

Gældsforpligtelser

2.278’ DKK

-27%

Tilgodehavende

4.415’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  611’
  329’
  -
  -149’
  -
  55’
  758’
  -
  -
  758’
  811’
  -
  811’
  -178’
  633’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  10.373’
  -
  -
  -
  -
  10.373’
  3.163’
  918’
  -
  204’
  118’
  4.415’
  14.788’
  50’
  12.015’
  -
  -
  12.065’
  -
  12.065’
  445’
  445’
  -
  -
  1.950’
  -
  1.950’
  -
  -
  -
  -
  -
  159’
  329’
  14.788’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Klaus Jakobsen Ejendomme ApS 15.03.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Søndervang 34 · DK-6780 Skærbæk 15.03.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 15.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-22 22.03.2017
2017-03-15 15.03.2017 21.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.03.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 15.03.2017

Direktører

Navn Fra Til
Klaus Holberg Jakobsen 15.03.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Klaus Holberg Jakobsen 21.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Klaus Jakobsen Ejendomme ApS

Søndervang 34
6780 Skærbæk

CVR

38505726

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. marts 2017

P-nummer

1022290726

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

klaus@jakobsen-maskiner.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at foretage besiddelse og udlejning af fast ejendom.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-