Skakfjord Holding ApS

 • APS
 • Etableret 17. mar. 2017
 • CVR 38501526
NORMAL

Virksomheden Skakfjord Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Valby. De blev etableret i 17. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.434.416 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.434’ DKK

-7%

Egenkapital

1.981’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.433’ DKK

-7%

Årets resultat

20212.434.416 DKK
20202.603.988 DKK
20192.125.106 DKK
2018227.491 DKK
2017646.467 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

95 %

-4%
God

Soliditetsgrad

77 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.563’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  6’
  2.438’
  -
  -5’
  -
  -5’
  2.433’
  -
  2.433’
  -
  2.434’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.974’
  -
  -
  1.999’
  1.999’
  -
  -
  -
  3’
  19’
  -
  2.563’
  40’
  1.317’
  600’
  -
  1.981’
  -
  1.981’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  576’
  -
  -
  -2’
  5’
  -
  581’
  2.563’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Skakfjord Holding ApS 15.05.2020
Skakfjord Holding IVS 17.03.2017 14.05.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Kongshaven 23A · DK-2500 Valby 29.09.2020
Stefansgade 31 · DK-2200 København N 09.04.2019 28.09.2020
Philip Schous Vej 50 · DK-2000 Frederiksberg 04.12.2017 08.04.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 17.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.05.2020
500 DKK 17.03.2017 14.05.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 17.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Skakfjord Holding ApS

Kongshaven 23
2500 Valby

CVR

38501526

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. marts 2017

P-nummer

1022285846

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tromagn@hotmail.com

Telefon

28442669

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

 • Troels Skakfjord Magnussen

Bestyrelse

-

Stiftere

 • Troels Skakfjord Magnussen

Revisor

-