Ladegaard FNC IVS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • IVS
 • Etableret 15. mar. 2017
 • CVR 38492551

Virksomheden Ladegaard FNC IVS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ugerløse. De blev etableret i 15. marts 2017 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

0 DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK
2018-344.128 DKK
2017310.333 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ladegaard FNC IVS 15.03.2017 05.07.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Egevej 4 · DK-4350 Ugerløse 15.03.2017 05.07.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.03.2017 05.07.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-15 15.03.2017 05.07.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
10.000 DKK 15.03.2017 05.07.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.03.2017 07.11.2021

Direktører

Navn Fra Til
Claus Ladegaard 15.03.2017
Claus Ladegaard 15.03.2017 05.07.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Ladegaard 15.03.2017 05.07.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ladegaard FNC IVS

Egevej 4
4350 Ugerløse

CVR

38492551

Virksomhedstype

Iværksætterselskab

Stiftet

15. marts 2017

P-nummer

1022275972

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

10.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-