Thomas Corell Lundberg Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. dec. 2016
 • CVR 38489925

Virksomheden Thomas Corell Lundberg Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Skive. De blev etableret i 21. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -30.306 DKK, mens den i 2021 var på -18.708 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.364.075 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.364’ DKK

-330%

Egenkapital

8.927’ DKK

-13%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.789’ DKK

-346%

Årets resultat

2022-1.364.075 DKK
2021593.820 DKK
2020460.356 DKK
20191.020.537 DKK
2018-191.787 DKK
2017444.037 DKK
2016164.334 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

84 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

10.643’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

-30’ DKK

-62%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -30’
  -
  -
  -
  -
  24’
  -71’
  -
  -47’
  -1.789’
  -
  -1.789’
  -425’
  -1.364’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.500’
  -
  -
  8.704’
  8.704’
  -
  -
  633’
  1’
  822’
  -
  10.643’
  50’
  8.877’
  -
  -
  8.927’
  -
  8.927’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  1.716’
  10.643’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Thomas Corell Lundberg Holding ApS 21.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Marius Jensens Vej 13A · DK-7800 Skive 21.12.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 21.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-21 21.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 21.12.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 21.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Jørgen Lundberg 21.12.2016
Thomas Corell Lundberg 21.12.2016 21.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Corell Lundberg 21.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Thomas Corell Lundberg Holding ApS

Marius Jensens Vej 13
7800 Skive

CVR

38489925

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. december 2016

P-nummer

1022273252

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele, andre værdipapirer, fast ejendom samt driftsmidler og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-