Udlejnings Huset ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. mar. 2017
 • CVR 38488856

Virksomheden Udlejnings Huset ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Borup. De blev etableret i 6. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -27.425 DKK, mens den i 2021 var på -146.302 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -67.588 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Theiss Anders Dangkel.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-68’ DKK

-51%

Egenkapital

-62’ DKK

< -999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-68’ DKK

-51%

Årets resultat

2022-67.588 DKK
2021-44.621 DKK
20201.170 DKK
20191.136 DKK
20181.106 DKK
2017-2.879 DKK

Likviditetsgrad

97 %

> +999%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

-186%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-3 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2.042’ DKK

-31%

Bruttofortjeneste

-27’ DKK

+81%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.042’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -27’
  0
  -
  -
  -28’
  48’
  -88’
  -
  -40’
  -68’
  -
  -68’
  -
  -68’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.040’
  -
  2’
  2.042’
  2.042’
  50’
  -112’
  -
  -
  -62’
  -
  -62’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.094’
  -
  -
  -
  10’
  -
  2.104’
  2.042’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Udlejnings Huset ApS 06.03.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Hovedgaden 16A · DK-4140 Borup 05.04.2023
Tjørnevej 7 · DK-4140 Borup 07.12.2018 04.04.2023
Rensdyrvej 12 · DK-4623 Lille Skensved 16.08.2017 06.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 06.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-06 06.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 06.03.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af to direktører. 06.03.2017

Direktører

Navn Fra Til
Theiss Anders Dangkel 06.03.2017
Paris Fimse Dangkel 06.03.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Theiss Anders Dangkel 26.04.2017
Paris Fimse Dangkel 26.04.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Udlejnings Huset ApS

Hovedgaden 16
4140 Borup

CVR

38488856

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. marts 2017

P-nummer

1022271551

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

fimse4@gmail.com

Telefon

20334142

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er udlejning af fast ejendom samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af to direktører.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller