DIVUM ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. mar. 2017
 • CVR 38479865

Virksomheden DIVUM ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 10. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 153.418 DKK, mens den i 2022 var på 102.456 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 86.659 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

87’ DKK

-9%

Egenkapital

414’ DKK

+27%

Omsætning

-

Resultat før skat

118’ DKK

-5%

Årets resultat

202386.659 DKK
202295.516 DKK
202175.979 DKK
202047.400 DKK
201937.471 DKK
201870.507 DKK

Likviditetsgrad

123 %

-52%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

24 %

-66%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.729’ DKK

+276%

Bruttofortjeneste

153’ DKK

+50%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.617’ DKK

+371%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  153’
  -
  -
  -
  -
  12’
  -28’
  -
  -15’
  118’
  -
  118’
  -31’
  87’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  113’
  113’
  312’
  -
  -
  -
  8’
  1.617’
  1.729’
  50’
  364’
  -
  -
  414’
  -
  414’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  1.266’
  1.316’
  1.729’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DIVUM ApS 19.09.2018
DIVUM IVS 10.03.2017 18.09.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Anthon Bachs Vej 6 · DK-9000 Aalborg 01.11.2023
Hasserisvej 124C · DK-9000 Aalborg 06.09.2020 31.10.2023
Hasserisvej 124A · DK-9000 Aalborg 23.06.2019 05.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 10.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-09-19 19.09.2018
2017-03-10 10.03.2017 18.09.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.09.2018
1 DKK 10.03.2017 18.09.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 10.03.2017

Direktører

Navn Fra Til
Kasper Jönsson Granat 10.03.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kasper Jönsson Granat 10.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DIVUM ApS

Anthon Bachs Vej 6
9000 Aalborg

CVR

38479865

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. marts 2017

P-nummer

1022261793

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

Formål

Selskabet har til formål at rådgivning om forretningsudvikling af andre virksomheder samt investering i kapitalandele og anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-