A. Becker ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. mar. 2017
 • CVR 38476742

Virksomheden A. Becker ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Jyllinge. De blev etableret i 8. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -9.003 DKK, mens den i 2021 var på -13.190 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.866.493 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.866’ DKK

+15%

Egenkapital

3.478’ DKK

+30%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.866’ DKK

+15%

Årets resultat

20221.866.493 DKK
20211.628.843 DKK
2020599.861 DKK
2019544.315 DKK
2018434.346 DKK
2017-34.972 DKK

Likviditetsgrad

4.251 %

-74%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.514’ DKK

+31%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

+32%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.521’ DKK

+55%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  64’
  -73’
  -
  -9’
  1.866’
  -
  1.866’
  -
  1.866’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.993’
  1.993’
  -
  -
  -
  -
  1.412’
  1.521’
  3.514’
  40’
  1.546’
  -
  -
  3.478’
  -
  3.478’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  -
  -
  3’
  36’
  3.514’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
A. Becker ApS 19.06.2020
A. Becker IvS 08.03.2017 18.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Rådalsgård Strandpark 37 · DK-4040 Jyllinge 11.09.2019
Humlebakken 8 · DK-4000 Roskilde 08.03.2017 10.09.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-19 19.06.2020
2017-03-08 08.03.2017 18.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 19.06.2020
5.000 DKK 08.03.2017 18.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 08.03.2017

Direktører

Navn Fra Til
Anders Becker 08.03.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Becker 08.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

A. Becker ApS

Rådalsgård Strandpark 37
4040 Jyllinge

CVR

38476742

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. marts 2017

P-nummer

1022258091

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ab@vitalconsulting.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-