SiteLike ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. mar. 2017
 • CVR 38474146

Virksomheden SiteLike ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i København SV. De blev etableret i 8. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.501 DKK, mens den i 2021 var på -10.309 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -8.299 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Claus Linde. I bestyrelsen sidder 1 person, som ledes af bestyrelsesformand Claus Linde.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

-3%

Egenkapital

19’ DKK

-31%

Omsætning

-

Resultat før skat

-11’ DKK

-2%

Årets resultat

2022-8.299 DKK
2021-8.037 DKK
2020-3.915 DKK
2019-872 DKK
201812.548 DKK
201727.351 DKK

Likviditetsgrad

1.747 %

-61%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

94 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

20’ DKK

-28%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

+18%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

20’ DKK

-28%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -11’
  -
  -11’
  -2’
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  14’
  20’
  20’
  50’
  -31’
  -
  -
  19’
  -
  19’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  1’
  20’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SiteLike ApS 20.04.2018
Nörder & Co ApS 18.04.2017 19.04.2018
Nörder & Co IVS 08.03.2017 17.04.2017

Adresse

Adresse Fra Til
A.C. Meyers Vænge 13C · DK-2450 København SV 04.12.2023
Ny Munkegade 8B · DK-8000 Aarhus C 05.04.2023 03.12.2023
Ny Munkegade 8B · DK-8000 Aarhus C 20.10.2018 04.04.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 08.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-05-01 01.05.2018
2017-04-18 18.04.2017 30.04.2018
2017-03-08 08.03.2017 17.04.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 18.04.2017
100 DKK 08.03.2017 17.04.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
virksomheden tegnes af direktøren 14.05.2018
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. 08.03.2017 13.05.2018

Direktører

Navn Fra Til
Claus Linde 01.05.2018
Søren Cordua Hansen 08.03.2017 01.05.2018
Moonis Kamil 08.03.2017 01.05.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Linde 01.05.2018
Moonis Kamil 08.03.2017 01.05.2018
Søren Cordua Hansen 08.03.2017 01.05.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SiteLike ApS

A.C. Meyers Vænge 13
2450 København SV

CVR

38474146

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. marts 2017

P-nummer

1022254622

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

cl@sitelike.dk

Telefon

26180261

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at udvikle og levere it-løsninger, konsulentydelser og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

Revisor

-