RNWE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. feb. 2017
 • CVR 38473050

Virksomheden RNWE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Lejre. De blev etableret i 28. februar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

16’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20232 DKK
20220 DKK
2021-7.458 DKK
2020-6.752 DKK
2019-7.588 DKK
2018-6.381 DKK
2017-6.250 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

16’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  0
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  15’
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  16’
  50’
  -34’
  -
  -
  16’
  -
  16’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RNWE HOLDING ApS 28.02.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Valdemarsgård 10 · DK-4320 Lejre 27.10.2020
Samsøgade 6 · DK-2100 København Ø 25.10.2020 26.10.2020
Malmbergsvej 38 · DK-2850 Nærum 28.02.2017 24.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.02.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-02-28 28.02.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.02.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 30.11.2018
Selskabet tegnes af en direktør. 28.02.2017 26.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Rasmus Normann Wilken Eriksen 30.11.2018
Rasmus Normann Wilken Eriksen 28.02.2017 26.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rasmus Normann Wilken Eriksen 28.02.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RNWE HOLDING ApS

Valdemarsgård 10
4320 Lejre

CVR

38473050

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. februar 2017

P-nummer

1022253715

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-