M Holding Sønderborg ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. dec. 2016
 • CVR 38470124

Virksomheden M Holding Sønderborg ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Sønderborg. De blev etableret i 8. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.500 DKK, mens den i 2021 var på -2.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 393.175 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

393’ DKK

+127%

Egenkapital

1.028’ DKK

+49%

Omsætning

-

Resultat før skat

393’ DKK

+127%

Årets resultat

2022393.175 DKK
2021173.536 DKK
2020126.003 DKK
2019203.782 DKK
2018104.346 DKK
201729.890 DKK
2016199.931 DKK

Likviditetsgrad

560 %

-89%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+36%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.092’ DKK

+57%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

361’ DKK

+38%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  0
  -
  -
  0
  393’
  -
  393’
  -
  393’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  731’
  731’
  -
  -
  -
  -
  -
  361’
  1.092’
  50’
  212’
  59’
  -
  1.028’
  -
  1.028’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  0
  65’
  1.092’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
M Holding Sønderborg ApS 08.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Alsgade 80 · DK-6400 Sønderborg 23.01.2024
Hiort Lorenzens Vej 28 · DK-6100 Haderslev 20.10.2018 22.01.2024
Hiort Lorenzens Vej 28 · DK-6100 Haderslev 08.05.2017 19.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-08 08.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.12.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 08.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Martin Schønwandt 08.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Schønwandt 08.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

M Holding Sønderborg ApS

Alsgade 80
6400 Sønderborg

CVR

38470124

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. december 2016

P-nummer

1022250473

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

martin@softpart.dk

Telefon

40140466

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i selskaber samt anden dermed beslægtet virksomhed, og endvidere at foretage anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-