SD Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. mar. 2017
 • CVR 38459112

Virksomheden SD Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aarhus N. De blev etableret i 3. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 67.424 DKK, mens den i 2022 var på 60.387 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 5.781 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

6’ DKK

-71%

Egenkapital

174’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

11’ DKK

-64%

Årets resultat

20235.781 DKK
202220.207 DKK
202115.753 DKK
202034.713 DKK
201928.354 DKK
201818.773 DKK

Likviditetsgrad

19 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

+13%
Svag

Soliditetsgrad

10 %

+3%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

1.777’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

67’ DKK

+12%

Gældsforpligtelser

1.604’ DKK

0%

Tilgodehavende

48’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  67’
  -
  -10’
  -
  58’
  -
  -47’
  -
  -47’
  11’
  -
  11’
  -5’
  6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.729’
  -
  -
  -
  -
  1.729’
  -
  -
  -
  -
  48’
  48’
  1.777’
  50’
  124’
  -
  -
  174’
  -
  174’
  -
  -
  1.299’
  -
  -
  -
  1.343’
  82’
  -
  -
  5’
  7’
  -
  261’
  1.777’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SD Invest ApS 03.03.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Marienlystvej 3 · DK-8200 Aarhus N 11.12.2019
Marienlystvej 3 · DK-8200 Aarhus N 13.08.2019 10.12.2019
Marienlystvej 3 · DK-8200 Aarhus N 30.07.2019 12.08.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 03.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-03 03.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 03.03.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 03.03.2017

Direktører

Navn Fra Til
Stefan Daugbjerg 03.03.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Stefan Daugbjerg 03.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SD Invest ApS

Marienlystvej 3
8200 Aarhus N

CVR

38459112

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. marts 2017

P-nummer

1022238503

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-