row-teq ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. mar. 2017
 • CVR 38458868

Virksomheden row-teq ApS befinder sig i branchen "Autoreparationsværksteder mv." og har adresse i Sunds. De blev etableret i 2. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 12.000 DKK, mens den i 2021 var på -1.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 8.715 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

9’ DKK

+431%

Egenkapital

184’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

9’ DKK

+431%

Årets resultat

20228.715 DKK
2021-2.633 DKK
2020-227 DKK
2019-5.611 DKK
2018121.209 DKK
201712.382 DKK

Likviditetsgrad

64 %

-99%
Svag

Afkastningsgrad

5 %

+920%
Svag

Soliditetsgrad

70 %

-28%
God

Overskudsgrad

-

Balance

262’ DKK

+46%

Bruttofortjeneste

12’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

50’ DKK

-72%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  12’
  -
  -
  -
  12’
  -
  -3’
  -
  -3’
  9’
  -
  9’
  -
  9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  212’
  -
  212’
  -
  -
  -
  -
  212’
  -
  -
  -
  50’
  -
  50’
  262’
  50’
  134’
  -
  -
  184’
  -
  184’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  74’
  -
  4’
  -
  78’
  262’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
row-teq ApS 02.03.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Gl. Sundsvej 24 · DK-7451 Sunds 15.07.2021
Brunbjergvej 7 · DK-7441 Bording 26.09.2018 14.07.2021
Brunbjergvej 7 · DK-7441 Bording 02.03.2017 25.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
452010 Autoreparationsværksteder mv. 02.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-02 02.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 02.03.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 02.03.2017

Direktører

Navn Fra Til
Jens Peder Østergaard 02.03.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Peder Østergaard 02.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

row-teq ApS

Gl. Sundsvej 24
7451 Sunds

CVR

38458868

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. marts 2017

P-nummer

1022238074

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

452010
Autoreparationsværksteder mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jepeoes@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at sælge og levere serviceydelser, at investere, at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-