BLICHER DEVELOPMENT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. mar. 2017
 • CVR 38457934

Virksomheden BLICHER DEVELOPMENT ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Herning. De blev etableret i 3. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.604.107 DKK, mens den i 2021 var på 1.796.468 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.063.477 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.063’ DKK

-57%

Egenkapital

17.106’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.363’ DKK

-57%

Årets resultat

20221.063.477 DKK
20212.485.100 DKK
20201.375.385 DKK
2019-
2018-
2017-

Likviditetsgrad

305 %

-3%
God

Afkastningsgrad

3 %

-55%
Svag

Soliditetsgrad

36 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

47.595’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

1.604’ DKK

-11%

Gældsforpligtelser

30.489’ DKK

0%

Tilgodehavende

9.095’ DKK

+14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.604’
  -
  -
  -
  1.604’
  -
  -241’
  -
  -241’
  1.363’
  -
  1.363’
  -300’
  1.063’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  38.500’
  -
  -
  -
  -
  38.500’
  -
  -
  9.095’
  -
  -
  9.095’
  47.595’
  50’
  17.056’
  -
  -
  17.106’
  -
  17.106’
  -
  -
  23.923’
  -
  -
  -
  27.510’
  -
  414’
  132’
  300’
  15’
  -
  2.980’
  47.595’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BLICHER DEVELOPMENT ApS 03.03.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Bethaniagade 13 · DK-7400 Herning 10.02.2022
Museumsgade 49 · DK-7400 Herning 30.09.2018 09.02.2022
Museumsgade 49 · DK-7400 Herning 03.03.2017 29.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 03.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-03 03.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 03.03.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 03.03.2017

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Blicher Lauritzen 03.03.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Blicher Lauritzen 03.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BLICHER DEVELOPMENT ApS

Bethaniagade 13
7400 Herning

CVR

38457934

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. marts 2017

P-nummer

1022236292

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jl@jlinvest.dk

Telefon

23965466

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udvikling af fast ejendom, herunder salg og udlejning af fast ejendom.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-