Bybækvej 13 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. feb. 2017
 • CVR 38455583

Virksomheden Bybækvej 13 ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 27. februar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -172.962 DKK, mens den i 2021 var på -32.704 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -681.106 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-681’ DKK

< -999%

Egenkapital

-640’ DKK

< -999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-681’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-681.106 DKK
2021-34.542 DKK
2020-8.900 DKK
2019-5.000 DKK
2017-5.000 DKK

Likviditetsgrad

40 %

> +999%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-4 %

-441%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

16.334’ DKK

+352%

Bruttofortjeneste

-173’ DKK

-429%

Gældsforpligtelser

16.974’ DKK

Tilgodehavende

2.985’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -173’
  -
  -
  -
  -288’
  -
  -393’
  -
  -393’
  -681’
  -
  -681’
  -
  -681’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  13.349’
  13.349’
  -
  -
  -
  -
  13.349’
  -
  -
  -
  2.480’
  506’
  2.985’
  16.334’
  100’
  -740’
  -
  -
  -640’
  -
  -640’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9.453’
  -
  -
  -
  -
  629’
  5’
  7.521’
  16.334’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bybækvej 13 ApS 26.01.2021
DK-Byejendomme ApS 27.02.2017 25.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Ørstedsgade 13 · DK-7100 Vejle 09.05.2022
Lille Torv 4 · DK-8000 Aarhus C 26.01.2021 08.05.2022
Københavnsvej 69 · DK-4000 Roskilde 25.01.2021 25.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 27.02.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-26 26.01.2021
2020-08-31 31.08.2020 25.01.2021
2018-07-19 19.07.2018 30.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
100.000 DKK 27.02.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 27.02.2017

Direktører

Navn Fra Til
Niels Juncker 27.02.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Stefan Magnusson 26.01.2021
Niels Juncker 06.12.2019 25.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bybækvej 13 ApS

Ørstedsgade 13
7100 Vejle

CVR

38455583

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. februar 2017

P-nummer

1022233188

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed for egne og lånte midler ved køb og salg af fast ejendom primært i Danmark.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

100.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-