Content Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. feb. 2017
 • CVR 38450271

Virksomheden Content Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Virum. De blev etableret i 27. februar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.244 DKK, mens den i 2021 var på -4.199 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 46.689 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

47’ DKK

> +999%

Egenkapital

43’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

46’ DKK

> +999%

Årets resultat

202246.689 DKK
2021-3.275 DKK
2020-361 DKK
20190 DKK
2018-49.999 DKK
20170 DKK

Likviditetsgrad

22 %

0%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

83 %

+123%
God

Overskudsgrad

-

Balance

52’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-1%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2’ DKK

+91%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  50’
  46’
  -
  46’
  -1’
  47’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  -
  2’
  -
  2’
  52’
  50’
  -7’
  -
  -
  43’
  -
  43’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  52’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Content Holding ApS 27.02.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Frederiksdalsvej 228 · DK-2830 Virum 27.02.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 27.02.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-02-27 27.02.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 27.02.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 27.02.2017

Direktører

Navn Fra Til
Birgitte Lie Suhr-Jessen 27.02.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Birgitte Lie Suhr-Jessen 01.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Content Holding ApS

Frederiksdalsvej 228
2830 Virum

CVR

38450271

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. februar 2017

P-nummer

1022226416

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-