Nørre Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. feb. 2017
 • CVR 38446282

Virksomheden Nørre Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Brøndby. De blev etableret i 23. februar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -1.251 DKK, mens den i 2022 var på -1.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -13.795 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-14’ DKK

-110%

Egenkapital

374’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

27’ DKK

-81%

Årets resultat

2023-13.795 DKK
2022138.501 DKK
202116.438 DKK
202049.623 DKK
201943.432 DKK
201889.616 DKK

Likviditetsgrad

15 %

-55%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

87 %

-11%
God

Overskudsgrad

-

Balance

429’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

9’ DKK

+204%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  28’
  28’
  27’
  -
  27’
  -40’
  -14’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  421’
  -
  -
  421’
  421’
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  429’
  50’
  -47’
  -
  -
  374’
  -
  374’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  -
  -
  1’
  2’
  55’
  429’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nørre Holding ApS 23.02.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Vallensbækvej 20B · DK-2605 Brøndby 23.02.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 23.02.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-02-23 23.02.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.02.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 23.02.2017

Direktører

Navn Fra Til
Kim Karlsson 23.02.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Karlsson 23.02.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nørre Holding ApS

Vallensbækvej 20
2605 Brøndby

CVR

38446282

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. februar 2017

P-nummer

1022221333

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er investeringsvirksomhed, herunder at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-