R. Balling Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. feb. 2017
 • CVR 38441221

Virksomheden R. Balling Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 20. februar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.400 DKK, mens den i 2021 var på -426 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -60.730 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-61’ DKK

+66%

Egenkapital

562’ DKK

-10%

Omsætning

-

Resultat før skat

-64’ DKK

+64%

Årets resultat

2022-60.730 DKK
2021-176.406 DKK
2020798.550 DKK
201961.061 DKK
2018-92.154 DKK
2017-88.031 DKK

Likviditetsgrad

109 %

+50%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-273%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

65 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

862’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

-229%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

326’ DKK

+26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -22’
  -
  -22’
  -64’
  -
  -64’
  -3’
  -61’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  508’
  -
  -
  536’
  536’
  -
  -
  233’
  -
  31’
  326’
  862’
  50’
  45’
  -
  -
  562’
  -
  562’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  299’
  -
  -
  -
  299’
  862’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
R. Balling Holding ApS 20.02.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Københavnsvej 106H · DK-4000 Roskilde 02.07.2021
Betonvej 10 · DK-4000 Roskilde 17.06.2019 01.07.2021
Københavnsvej 81 · DK-4000 Roskilde 20.02.2017 16.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.02.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-02-20 20.02.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.02.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
virksomheden tegnes af en direktør 20.02.2017

Direktører

Navn Fra Til
Randi Holm Balling 20.02.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Randi Holm Balling 20.02.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

R. Balling Holding ApS

Københavnsvej 106
4000 Roskilde

CVR

38441221

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. februar 2017

P-nummer

1022216216

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

61313000

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at være holdingselskab samt formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed

Tegningsregel

virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-