HB Holding, Nørresundby ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. feb. 2017
 • CVR 38441140

Virksomheden HB Holding, Nørresundby ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederikshavn. De blev etableret i 24. februar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.303 DKK, mens den i 2021 var på -3.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -91.742 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-92’ DKK

-11%

Egenkapital

-163’ DKK

-128%

Omsætning

-

Resultat før skat

-92’ DKK

-11%

Årets resultat

2022-91.742 DKK
2021-82.431 DKK
2020-93.744 DKK
201931.576 DKK
201841.466 DKK
2017-16.531 DKK

Likviditetsgrad

217 %

God

Afkastningsgrad

-15 %

-208%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-301 %

-218%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

54’ DKK

-28%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-121%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

54’ DKK

-28%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -
  -83’
  -83’
  -92’
  -
  -92’
  -
  -92’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  39’
  15’
  -
  54’
  54’
  40’
  -203’
  -
  -
  -163’
  -
  -163’
  -
  192’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  -
  25’
  54’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HB Holding, Nørresundby ApS 14.10.2021
HB Holding, Nørresundby IVS 24.02.2017 13.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Nytorv 27 · DK-9900 Frederikshavn 26.11.2022
Ørnevej 1 · DK-9700 Brønderslev 20.12.2017 25.11.2022
Sundsholmen 37A · DK-9400 Nørresundby 22.09.2017 19.12.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.02.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-14 14.10.2021
2017-02-24 24.02.2017 13.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.10.2021
25.000 DKK 24.02.2017 13.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene, eller af den samlede direktion. 15.10.2021
Virksomheden tegnes af direktionen. 22.02.2019 14.10.2021
Selskabet tegnes af en direktør alene. 24.02.2017 30.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Hugo Erik Bertram 22.02.2019
Hugo Erik Bertram 24.02.2017 30.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hugo Erik Bertram 24.02.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HB Holding, Nørresundby ApS

Nytorv 27
9900 Frederikshavn

CVR

38441140

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. februar 2017

P-nummer

1022215880

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

hugobertram@gmail.com

Telefon

30864197

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene, eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-