Frostbox ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. feb. 2017
 • CVR 38434721

Virksomheden Frostbox ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 14. februar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 374.990 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

375’ DKK

+157%

Egenkapital

2.014’ DKK

+15%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

375’ DKK

+157%

Årets resultat

2023374.990 DKK
2022-655.384 DKK
2021361.994 DKK
2020225.794 DKK
2019406.285 DKK
2018-477.780 DKK
2017-23.735 DKK

Likviditetsgrad

19.506 %

-1%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+4%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.025’ DKK

+15%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.025’ DKK

+15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -12’
  387’
  0
  -
  387’
  375’
  -
  375’
  -
  375’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  27’
  2.025’
  2.025’
  50’
  1.842’
  122’
  -
  2.014’
  -
  2.014’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  10’
  2.025’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Frostbox ApS 14.02.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Grøndalsvej 8 · DK-8600 Silkeborg 01.10.2023
Tingbakken 29 · DK-8883 Gjern 14.02.2017 30.09.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.02.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-02-14 14.02.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 14.02.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 14.02.2017

Direktører

Navn Fra Til
Peter Frost 14.02.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Frost 14.02.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Frostbox ApS

Grøndalsvej 8
8600 Silkeborg

CVR

38434721

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. februar 2017

P-nummer

1022209139

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-