RSK Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. feb. 2017
 • CVR 38434144

Virksomheden RSK Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Skive. De blev etableret i 17. februar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.558 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

-128%

Egenkapital

4’ DKK

-54%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5’ DKK

-128%

Årets resultat

2022-4.558 DKK
202116.133 DKK
2020-5.808 DKK
2019-158.521 DKK
201872.852 DKK
2017-11.745 DKK

Likviditetsgrad

205 %

+41%
God

Afkastningsgrad

-55 %

-202%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

51 %

+64%
God

Overskudsgrad

-

Balance

8’ DKK

-72%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

8’ DKK

-72%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  0
  0
  -
  0
  -5’
  -
  -5’
  -
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  1’
  8’
  8’
  50’
  -46’
  -
  -
  4’
  -
  4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  4’
  8’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RSK Invest ApS 17.02.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Holstebrovej 102 · DK-7800 Skive 14.12.2021
Holstebrovej 102 · DK-7800 Skive 16.09.2021 13.12.2021
Hulvejen 4 · DK-7100 Vejle 17.02.2017 15.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 17.02.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-02-17 17.02.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 17.02.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 17.02.2017

Direktører

Navn Fra Til
Ronnie Skov Korsgaard 17.02.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ronnie Skov Korsgaard 17.02.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RSK Invest ApS

Holstebrovej 102
7800 Skive

CVR

38434144

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. februar 2017

P-nummer

1022208698

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-