LindquistHolding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. feb. 2017
 • CVR 38432729

Virksomheden LindquistHolding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Brønshøj. De blev etableret i 17. februar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -24.442 DKK, mens den i 2021 var på -16.575 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 19.453 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

19’ DKK

-92%

Egenkapital

2.025’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

21’ DKK

-91%

Årets resultat

202219.453 DKK
2021251.091 DKK
20202.432.051 DKK
2019301.251 DKK
201890.831 DKK
2017181.898 DKK

Likviditetsgrad

1.008 %

-22%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-53%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.078’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

-24’ DKK

-47%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

532’ DKK

-23%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -24’
  -
  -
  -
  -24’
  -
  -6’
  -
  -6’
  21’
  -
  21’
  -1’
  19’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.546’
  1.546’
  -
  -
  -
  38’
  477’
  532’
  2.078’
  50’
  1.600’
  375’
  -
  2.025’
  -
  2.025’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  0
  53’
  2.078’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LindquistHolding ApS 17.02.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Mellemvangen 20 · DK-2700 Brønshøj 17.02.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 17.02.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-02-17 17.02.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 17.02.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 17.02.2017

Direktører

Navn Fra Til
Lasse Lindquist 17.02.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lasse Lindquist 17.02.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LindquistHolding ApS

Mellemvangen 20
2700 Brønshøj

CVR

38432729

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. februar 2017

P-nummer

1022207349

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at understøtte konsulent-og virksomhedsudvikling og derudover foretage investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-