Konsulenthuset Rungsted APS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. feb. 2017
 • CVR 38428748

Virksomheden Konsulenthuset Rungsted APS befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Rungsted Kyst. De blev etableret i 19. februar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 62.313 DKK, mens den i 2021 var på 6.526 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 47.452 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

47’ DKK

+661%

Egenkapital

97’ DKK

+111%

Omsætning

-

Resultat før skat

62’ DKK

+891%

Årets resultat

202247.452 DKK
20216.235 DKK
2020-1.422 DKK
20195.327 DKK
20182.510 DKK
20178.658 DKK

Likviditetsgrad

318 %

+13%
God

Afkastningsgrad

44 %

+382%
God

Soliditetsgrad

69 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

142’ DKK

+98%

Bruttofortjeneste

62’ DKK

+855%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

142’ DKK

+98%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  62’
  -
  -
  -
  62’
  -
  0
  -
  0
  62’
  -
  62’
  -14’
  47’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  -
  139’
  142’
  142’
  43’
  15’
  40’
  -
  97’
  -
  97’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  45’
  142’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Konsulenthuset Rungsted APS 27.12.2021
Drone Fence APS 31.05.2021 26.12.2021
Drone Fence IVS 19.02.2017 30.05.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Lange-Müllers Alle 10 · DK-2960 Rungsted Kyst 14.06.2021
Mosegårdsvej 54 · DK-2820 Gentofte 17.03.2017 13.06.2021
Mosegårdsvej 54 · DK-2820 Gentofte 19.02.2017 16.03.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 01.12.2021
802000 Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer 19.02.2017 30.11.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-12-27 27.12.2021
2021-05-31 31.05.2021 26.12.2021
2017-02-19 19.02.2017 30.05.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
42.500 DKK 31.05.2021
100 DKK 19.02.2017 30.05.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 19.02.2017

Direktører

Navn Fra Til
Lis Eiring 31.05.2021
Genia Grethe Elbaum 19.02.2017 31.05.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Genia Grethe Elbaum 19.02.2017 31.05.2021
Lis Eiring 19.02.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Konsulenthuset Rungsted APS

Lange-Müllers Alle 10
2960 Rungsted Kyst

CVR

38428748

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. februar 2017

P-nummer

1022202908

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

lis@regnskabsfirmaet.dk

Telefon

30243175

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive sikkerheds virksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

42.500 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-