M Claudius Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. feb. 2017
 • CVR 38405810

Virksomheden M Claudius Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Arden. De blev etableret i 9. februar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.313 DKK, mens den i 2022 var på -4.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 222.281 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

222’ DKK

> +999%

Egenkapital

247’ DKK

+913%

Omsætning

-

Resultat før skat

222’ DKK

> +999%

Årets resultat

2023222.281 DKK
202213.527 DKK
2021-44.089 DKK
2020-204.501 DKK
201933.748 DKK
2018175.670 DKK

Likviditetsgrad

90 %

-25%
Svag

Afkastningsgrad

-2 %

+37%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

82 %

+379%
God

Overskudsgrad

-

Balance

299’ DKK

+111%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-33%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

47’ DKK

-66%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -23’
  -
  -23’
  222’
  -
  222’
  -
  222’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  252’
  -
  -
  252’
  252’
  -
  -
  -
  -
  36’
  47’
  299’
  50’
  80’
  117’
  -
  247’
  -
  247’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  51’
  -
  -
  -
  -
  -
  52’
  299’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
M Claudius Holding ApS 09.02.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Birkevej 13 · DK-9510 Arden 13.06.2024
J. P. Jacobsens Vej 4 · DK-9200 Aalborg SV 03.06.2024 12.06.2024
Peder Skrams Gade 1 · DK-9000 Aalborg 09.02.2017 02.06.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 09.02.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-02-09 09.02.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 09.02.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen.   09.02.2017

Direktører

Navn Fra Til
Morten Claudius Jakobsen 09.02.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Claudius Jakobsen 23.02.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

M Claudius Holding ApS

Birkevej 13
9510 Arden

CVR

38405810

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. februar 2017

P-nummer

1022176605

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

claudiusudstyr@gmail.com

Telefon

27626794

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.  

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-