ONIS Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. feb. 2017
 • CVR 38403079

Virksomheden ONIS Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Svendborg. De blev etableret i 9. februar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

50’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK
20180 DKK
20170 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

50’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  -
  50’
  -
  50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ONIS Holding ApS 09.02.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Bontvedvej 38 · DK-5700 Svendborg 16.09.2019
Odensevej 19 · DK-5700 Svendborg 10.10.2018 15.09.2019
Tværvej 72 · DK-5700 Svendborg 09.02.2017 09.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 09.02.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-02-09 09.02.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 09.02.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 09.02.2017

Direktører

Navn Fra Til
Kenneth Jørn Sørensen 09.02.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kenneth Jørn Sørensen 09.02.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ONIS Holding ApS

Bontvedvej 38
5700 Svendborg

CVR

38403079

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. februar 2017

P-nummer

1022173347

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-