Morten Helles Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. feb. 2017
 • CVR 38398903

Virksomheden Morten Helles Holding ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 6. februar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -1.000 DKK, mens den i 2022 var på -1.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -13.107 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-13’ DKK

-4%

Egenkapital

-29’ DKK

-82%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-13’ DKK

-4%

Årets resultat

2023-13.107 DKK
2022-12.610 DKK
2021-12.118 DKK
2020-11.649 DKK
2019-11.208 DKK
2018-10.795 DKK
2017-7.546 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-4%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

0%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-10 %

-82%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

286’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -1’
  -
  -
  1’
  -1’
  -
  -12’
  -
  -12’
  -13’
  -
  -13’
  -
  -13’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  286’
  286’
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  286’
  50’
  -79’
  -
  -
  -29’
  -
  -29’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  315’
  286’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Morten Helles Holding ApS 06.02.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Nøjsomhedsvej 5 · DK-2100 København Ø 06.02.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 06.02.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-02-06 06.02.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 06.02.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 06.02.2017

Direktører

Navn Fra Til
Morten Helles 06.02.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Helles 06.02.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Morten Helles Holding ApS

Nøjsomhedsvej 5
2100 København Ø

CVR

38398903

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. februar 2017

P-nummer

1022168203

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Morten Helles Consulting ApS
 • Morten Helles Invest ApS

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-